Τουρνουά στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου
2024

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 Απριλίου – 1 Μαΐου
2024