Τουρνουά στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου
2024

ΠΛΑΤΡΕΣ

31 Μαΐου – 7 Ιουλίου
2024

Διοργανωτής